• Empedokles pochádzal z
  • Súčasníci Empedokla mu dali prezývku
  • Látkou rozumie Empedokles
  • Vzduch Empedokles prirovnáva k
  • Podľa Empedokla tento svet tvoria 2 zložky a to
  • Čo je to nús?
  • Podľa Anaxagora vzniklo bytie spojením
  • Anaxagoras vysvetlil
  • Empedokles tvrdí, že živly sú
  • Podľa Anaxagora je slnko