• Uveďte, ktorý prvok má nasledovnú elektrónovú konfiguráciu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d2 7s2
  • Uveďte prvok s protónovým číslom 91
  • Uveďte, ktorý prvok má nasledovnú elektrónovú konfiguráciu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 14 5s2 5p6 5d10 5f2 6s2 6p6 6d1 7s2
  • Uveďte latinský názov uránu
  • Uveďte protónové číslo prvku urán
  • Uveďte, ktorý prvok má nasledovnú elektrónovú konfiguráciu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 6d1 7s2
  • Uveďte latinský názov prvku neptúnium
  • Uveďte protónové číslo prvku: Amerícium
  • Uveďte protónové číslo prvku: Curium
  • Uveďte latinský názov prvku: Curium