• Ako sa po nemecky povie novinka?
  • Čo znamená bereichern?
  • Ako sa po nemecky povedie nápomocný?
  • Čo znamená der Aussteller?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo das Gebiet?
  • Ako sa v nemčine povie prístroj?
  • Čo znamená der Mitschüler?
  • Ako sa povie po nemecky možnosť?
  • Ako do slovenčiny preložím slovo pokiaľ, zatiaľ čo?
  • Ako preložíme die Erfindung