• Ako zostrojíme cievku s jadrom?
  • Kedy sa cievka s jadrom stane elektromagnetom?
  • Ktorou časťou elektromagnetu neprechádza elektrický prúd?
  • Čo sa stane, ak zväčšíme počet závitov na cievke elektromagnetu?
  • Kedy sa elektromagnet stane silnejším magnetom?
  • Prečo je výhodnejšie používať elektromagnet ako trvalý magnet?
  • Čo sa točí v najjednoduchšom elektromotore?
  • Prečo sa jadro elektromagnetu stane magnetom?
  • Čo sa stane, ak vyberieme jadro z elektromagnetu?
  • Čo by sme mali dodržať aby sme vyrobili dobrý elektromagnet?