• Vyberte nepravdivé tvrdenie o tom, ako sa zohrieva vodič pri prechode elektrického prúdu.
  • Ktorá fyzikálna veličina hovorí o tom, koľko elektrickej energie spotrebič spotrebuje za sekundu?
  • Ako vypočítame výkon elektrického prúdu?
  • Ako vypočítame účinnosť spotrebiča?
  • Vykonávame Oerstedov pokus. Čo sa stane, keď zapneme elektrický prúd v obvode?
  • Kde je magnetické pole civky najsilnejšie?
  • Čo určujeme pravidlom pravej ruky?
  • Kedy sa cievka s jadrom stane elektromagnetom?
  • Prečo sa jadro elektromagnetu stane magnetom?
  • Prečo je výhodnejšie používať elektromagnet ako trvalý magnet.