• Čo sa nezohrieva prechodom elektrického prúdu?
  • Vyberte nepravdivé tvrdenie o tom, ako sa zohrieva vodič pri prechode elektrického prúdu.
  • Aké ťažké činky musíte zdvihnúť každú sekundu, aby ste mali výkon 100 W?
  • Ktorá fyzikálna veličina hovorí o tom, koľko elektrickej energie spotrebič spotrebuje za sekundu?
  • Aký výkon má 40 W žiarovka?
  • Ako vieme vypočítať straty?
  • Čo sa meria v kWh?
  • Kedy sa z elektrickej siete odoberá najviac energie?
  • Koľko je 1 kWh?
  • Vyberte pravdivé tvrdenie.