• Ktorá vlastnosť je typická pre prírodný ekosystém?
  • Živé organizmy v ekosystéme delíme na:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi umelé ekosystémy nepatrí:
  • Konzumenty:
  • Medzi prírodné ekosystémy patrí:
  • Medzi ekosystémy, do ktorých človek čiastočne zasahuje, patrí:
  • Ktorá vlastnosť nie je typická pre umelý ekosystém?
  • Zelené rastliny, ktoré tvoria z anorganických látok organické, nazývame:
  • Reducenty: