• Ekosystém tvoria:
  • Medzi umelé ekosystémy patrí:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Rozmanitosť suchozemských ekosystémov závisí najmä od:
  • Rybník patrí medzi:
  • Medzi živé zložky ekosystému nepatria:
  • Ekosystém je spoločenstvo:
  • Ekosystémy podľa podmienok prostredia delíme na:
  • Vodné ekosystémy delíme na:
  • Medzi neživé zložky ekosystému nepatrí: