• V ktorom roku sa narodil E.Husserl?
  • Edmund Husserl sa okrem filozofie venoval ešte aj
  • V ktorom českom meste sa E.Husserl narodil?
  • Pojem „fenomenológia“ pochádza z
  • Husserl sa vo filozofií riadi heslom:
  • Filozofiu Husserl zaraďuje do
  • Matematiku zaraďuje Husserl do
  • V čom spočíva „Husserlova fenomenologická metóda“?
  • Ktorá pravda je podľa Husserla absolútna?
  • Ktoré dielo napísal E. Husserl?