• Ako sa nazýva výmena dýchacích plynov medzi pľúcnymi mechúrikmi a krvou?
  • Ku dolným dýchacím cestám nepatrí
  • Akým spôsobom sa oxid uhličitý v krvi neprenáša?
  • Pravé pľúca sú tvorené
  • Ako sa nazýva blana pokrývajúca povrch pľúc?
  • Ktoré tvrdenie platí o nádychu?
  • Kde je miesto uloženia hlasiviek?
  • Maximálne množstvo vzduchu, ktoré môžeme vydýchnuť po najväčšom možnom nádychu je
  • Dýchacie pohyby zabezpečuje centrum uložené v
  • Objem vzduchu, ktorý nie je možné z pľúc vydýchnuť sa nazýva