• Urči, ktoré slovo obsahuje hiát.
  • Urči, ktorá je dvojhláska.
  • Ktorú dvohlásku tvoria slabé samohlásky?
  • Ktorú dvojhlásku tvorí jedna slabá a jedna silná spoluhláska?
  • Ako sa správne vyslovuje? (mai)
  • Ako sa správne vyslovuje? (libreria)
  • Ktoré z nasledujúcich slov obsahuje trojhláskou?
  • Ako sa správne vyslovuje? (miei)
  • Aký je správny tvar?
  • Ako sa správne vyslovuje? (in un albergo)