• Syndróm vyhorenia prvýkrát popísal
  • Stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha označujeme termínom
  • O duševne zdravých ľuďoch neplatí tvrdenie:
  • O syndróme vyhorenia neplatí tvrdenie:
  • Medzi vonkajšie faktory, ktoré vyvolávajú syndróm vyhorenia nepatrí:
  • Medzi vnútorné faktory, ktoré vyvolávajú syndróm vyhorenia nepatrí:
  • Medzi prejavy stresu nepatrí:
  • Sklamanie z neuspokojenia nejakej potreby nazývame
  • Medzi spôsoby zvládania syndrómu vyhorenia nepatrí:
  • Medzi spôsoby zvládania syndrómu vyhorenia nepatrí: