• Do Paktu troch nepatrí:
  • ZSSR bol napadnutý nemeckou armádou dňa:
  • Blokáda Leningradu trvala:
  • V júli 1942 sa odohrala bitka o:
  • K vylodeniu spojencov v Normandii došlo dňa:
  • Povstanie v Prahe vypuklo dňa:
  • Atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki boli zhodené v:
  • Atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki zhodila krajina:
  • Definitívna kapitulácia Nemecka v Berlíne bola podpísaná dňa:
  • Japonsko kapitulovalo dňa: