• Plán útoku na ZSSR sa volal:
  • 2. svetová vojna v Európe sa začala:
  • Tesne pred útokom na Poľsko uzavrelo Nemecko spojeneckú zmluvu s:
  • V máji 1940 zaútočilo Nemecko na:
  • Dynamo bol názov:
  • Na ZSSR zaútočilo Nemecko:
  • Vojna v Tichomorí sa začala:
  • RAF je skratka pre:
  • V zimnej vojne bolo agresorom:
  • Nemci boli v ZSSR zastavení v roku 1941 (v zime) pod: