• Dr. Samuel Daxner mal blízky vzťah s:
  • Dr. Samuel Daxner bo signatárom:
  • Dr. Samuel Daxner sa v roku 1918 stal:
  • V roku 1919 funkciu župana Dr. S. Daxner odovzdal:
  • V roku 1911 v Tisovci založil spolok:
  • V roku 1880 založil v Tisovci:
  • Dr. Samuel Daxner zorganizoval na Slovensku:
  • Na prvom šachovom turnaji v Tisovci sa zúčastnilo:
  • V roku 1895 sa Dr. S. Daxner zúčastnil na národnostnom kongrese v:
  • V Rimavskej Píle navštevoval rodinu: