• Označte vápenatý katión
  • Uveďte chemický vzorec kyseliny sírovej
  • Označte síran vápenatý
  • Označte olovnatý katión
  • Uveďte názov zlúčeniny K2CO3
  • Zrazenina síranu vápenatého má
  • Uveďte chemický vzorec uhličitanu sodného
  • Zrazenina uhličitanu vápenatého má
  • Uveďte cheický vzorec kyseliny chlorovodíkovej
  • Uveďte farbu zrazeniny PbCl2