• Ktoré dva podsystémy existujú v rámci dôchodkového poistenia?
  • Ktorý z uvedených dôchodkov sa neposkytuje v invalidného poistenia?
  • Ktorý z uvedených dôchodkov sa neposkytuje z invalidného poistenia?
  • Nárok na starobný dôhodok má poistenec, ktorý:
  • Dôchodkový vek je jednotne u mužov a žien:
  • Dobrovoľne dôchodkovo sa môže poistiť FO s trvalým pobytom v SR, ktorá nemá priznaný predčasný starobný dôchodok po dovršení:
  • Dôchodkové poisteenie predstavuje:
  • Žiadosť o priznanie starobného dôchodku spisuje:
  • Ktorý pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie?
  • Čo sa nevypláa z doplnkového dôchodkového sporenia?