• Grass scharren preložíme ako
  • Kombajn sa po nemecky povie:
  • Rôzny sa po nemecky povedie
  • Gehorchen preložíme ako
  • Skromný sa povedie po nemecky
  • Die Vorfahren znamená v slovenčine
  • Tykať preložíme do nemčiny ako
  • Aký je správny člen v slove Clique?
  • Aký je správny člen v slove Tätigkeit?
  • Šialený sa preloží do slovenčiny ako