• Zapíš desatinným číslom: 5 celých 27 stotín
  • 148 celých 552 tisícin
  • 13 celých 5 miliontiny
  • nula celá 39 stotín
  • nula celá 81 tisícin
  • 1 celá 2 tisíciny
  • 1308 celých 15 desattisícin
  • 24 celých 371 stotisícin
  • 9984 celých 4 desatiny
  • 150 celých 15 desaťtisícin