• Urči správny vzorec metanolu.
  • Urči správny vzorec etanolu.
  • Alkohol, ktorý obsahuje vo svojom vzorci tri - OH skupiny sa nazýva?
  • Najjednoduchší alkohol s benzénovým jadrom a jednou - OH skupinou sa nazýva?
  • Z čoho sa získava fenol?
  • V čom sa nachádza glycerol?
  • Akoholy sú deriváty uhľovodíkov so skupinou?
  • Urč správny názov vzorca : CH3OH
  • Čo spôspbuje etanol v ľudskom organizme?
  • Urč správny názov vzorca : CH3-CH2-OH