• Odpovedajte správne na otázku: Quanti giorni ha una settimana?
  • Ktorý z nasledujúcich dní nie je pracovným dňom?
  • Ktorý z nasledujúcich dní je voľným dňom?
  • Doplň správne: Alle 15:00 è:
  • Doplň správne: Alle 22:00 è:
  • Doplň správne: Alle 08:00 è:
  • Doplň správne: Alle 16:00 è:
  • Doplň správne: Alle 24:00 è:
  • Odpovedajte správne na otázku: Quante ore ha un giorno?
  • Ako sa po taliansky povie štvrtok?