• Moc v demokratickej spoločnosti pochádza z
  • Na deľbe moci sa v demokracií nesmú podieľať
  • Čo znamená pluralita názorov?
  • Kontrolu výkonu moci zabezpečuje
  • Do akého typu plurality môže štát zasahovať ?
  • Legitímna vláda je
  • Čo znamená perzekuovaná opozícia?
  • Aby bola moc v rovnováhe musí byť
  • Ktorá krajina sa považuje za jednu z najvyspelejších demokracií?
  • V demokracií sa menšiny