• Čo znamená pojem puč?
  • Moc v nedemokratickom politickom systéme sa sústreďuje
  • Pluralita sa v nedemokratickom systéme považuje za
  • Nedemokratický štát si vytvoril istú ideológiu, ktorú
  • Aby nedemokratický štát získal istú legalitu musí upraviť
  • Masovokomunikačné prostriedky sú v nedemokratickom štáte
  • Vláda \"pro forma\" znamená
  • Ktoré organizácie majú v nedemokratickom systéme najväčšiu moc?
  • V nedemokratickom politickom systéme:
  • V nedemokratickom politickom systéme: