• Ktoré z uvedených čísel je deliteľné dvomi?
  • Ktoré z uvedených čísel nie je deliteľné dvomi?
  • Ktoré z uvedených čísel je deliteľné piatimi?
  • Ktoré z uvedených čísel je deliteľné tromi?
  • Ktoré z uvedených čísel nie je deliteľné tromi?
  • Ktoré z uvedených čísel je deliteľné deviatimi?
  • Ktoré z uvedených čísel nie je deliteľné deviatimi?
  • Ktoré z uvedených čísel je deliteľné štyrmi?
  • Ktoré z uvedených čísel je deliteľné šiestimi?
  • Ktoré z uvedených čísel nie je deliteľné štyrmi?