• Ak má číslo na mieste jednotiek niektorú z číslic 0, 2, 4, 6, 8 je deliteľné:
  • Párne číslo je číslo, ktoré je násobkom čísla:
  • Ak má číslo na mieste jednotiek nulu, alebo päťku, je deliteľné:
  • Ak má číslo na mieste jednotiek nulu, je deliteľné:
  • Ak je ciferný súčet čísla deliteľný tromi, tak je toto číslo deliteľné:
  • Ak je ciferný súčet čísel deliteľný deviatimi, tak je aj toto číslo deliteľné:
  • Ak je posledné dvojčísle deliteľné štyrmi, tak je aj toto číslo deliteľné:
  • Ak je číslo súčasne deliteľné dvomi a tromi, potom je deliteľné:
  • Ktoré z uvedených čísel nie je párne?
  • Ktoré z uvedených čísel je párne?