• Správne preložte: lo struzzo
  • Správne preložte: l\'oca
  • Správne preložte: la rondine
  • Správne preložte: slávik
  • Správne preložte: la pernice
  • Správne preložte: čížik
  • Správne preložte: kačka
  • Správne preložte: sup
  • Správne preložte: il picchio
  • Správne preložte: vrana