• Koľko rodov existuje v taliančine?
  • Ktoré tvrdenie je správne? Základné / všeobecné pravidlo hovorí:
  • Ktoré tvrdenie je správne? Základné / všeobecné pravidlo hovorí:
  • Ktoré z nasledujúcich podstatných mien je mužského rodu?
  • Ktoré z nasledujúcich podstatných mien je mužského rodu?
  • Ktoré z nasledujúcich podstatných mien je ženského rodu?
  • Ktoré z nasledujúcich podstatných mien je ženského rodu?
  • Ktoré z nasledujúcich podstatných mien je mužského rodu?
  • Ktoré z nasledujúcich podstatných mien je ženského rodu?
  • Ktoré z nasledujúcich podstatných mien je ženského rodu?