• Pôda dažďových pralesov:
  • Najväčší dažďový prales sa rozprestiera v:
  • Podnebie dažďových pralesov je:
  • Ľudia nazývajú dažďové lesy pľúcami Zeme, lebo:
  • Počas celého roka je v dažďovom pralese teplota okolo:
  • Medzi rastlinné poschodia dažďového pralesa nepatrí:
  • Ktorý znak nie je charakteristický pre podnebie dažďových pralesov?
  • Dažďové pralesy sa rozprestierajú:
  • Hrubú vrstvu z lístia - baldachýn, cez ktorý neprenikne do nižších vrstiev pralesa svetlo, vytvárajú stromy:
  • Medzi živočíchy dažďových pralesov nepatrí: