• Pralesy vo významnej miere produkujú
  • Chemický vzorec kyslíka je
  • Pralesy absorbujú z atmosféry
  • Chemický vzorec oxidu uhličitého je
  • Označte správnu možnosť: Pralesy
  • Do súčasnej doby sa zničilo
  • Označte nesprávnu možnosť: Pralesy
  • Najväčšiu rozlohu pralesov má
  • Označte nesprávnu možnosť: Pralesy
  • Označte nesprávnu možnosť: Pralesy sa ničia