• Cyklus v preklade znamená?
  • Používa sa výraz cyklus v informatike?
  • Je nekonečný cyklus v programe potrebný?
  • Cyklus sa využíva najmä v?
  • Čo nám zabezpečuje cyklus v programe?
  • S čim sa vykonávajú výpočty v cykle?
  • Okrem samotných výpočtov môžeme cyklus používať aj inde?
  • Čo môže v programe predchádzať cyklu?
  • Môže byť vytvorený aj program bez cyklu?
  • Je možné používať cyklus v cykle v programe?