• Čo vyjadrujeme ak zámeno CUI použijeme s určitým členom?
  • Prelož nasledujúcu vetu: Chlapec, ktorého sesternica je veľmi sympatická.
  • Prelož nasledujúcu vetu: Dievčatá, ktorých priatelia sú veľmi zábavní.
  • Prelož nasledujúcu vetu: Deti, ktorých otec je veľmi prísny.
  • Prelož nasledujúcu vetu: Pani, ktorej vnučky sú ešte malé.
  • Prelož nasledujúcu vetu: Pán, ktorého priateľa potrebujem.
  • Prelož nasledujúcu vetu: Chlapec, ktorého bratovi píšem list.
  • V 2. páde máme DI CUI, čo sa vzťahuje na 4 spojenia. Ktoré z nasledujúcich sem nepatrí?
  • V 3. páde máme A CUI, čo sa vzťahuje na 4 spojenia. Ktoré z nasledujúcich sem nepatrí?
  • Čo nie je správne: Zámeno CHI...