• Doplň správne: Pri tvorení prítomného konjuktívu nepravidelných slovies vychádzame väčšinou ... .
  • V ktorom prípade je sloveso FARE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso DIRE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso USCIRE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso ANDARE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso VOLERE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso POTERE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • Ktoré spôsobové slovesá sa časujú v prítomnom konjuktíve trošku inak?
  • Ktoré ďalšie slovesá tvoria pri časovaní v prítomnom konjuktíve výnimku?
  • V ktorom prípade je sloveso STARE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?