• Doplň správne: Konjuktív je spôsob, ktorý ...
  • Doplň správne: Prítomný konjuktív sa používa vtedy ak, ...
  • V ktorom prípade je sloveso ESSERE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso ESSERE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso AVERE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso AVERE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso RACCONTARE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso CREDERE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso DORMIRE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso FINIRE vyčasované správne v prítomnom konjuktíve?