• Ktorá výpoveď je správna?
  • Nasledujúcu vetu preložte správne do minulého konjuktívu: \"Dúfam, že Lukáš si umyl zuby.\"
  • Nasledujúcu vetu preložte správne do minulého konjuktívu: \"Obávam sa, že zamierili na západ.\"
  • Nasledujúcu vetu preložte správne do minulého konjuktívu: \"Myslím si, že on si ublížil.\"
  • Nasledujúcu vetu preložte správne do minulého konjuktívu: \"Myslím, že on to tak chcel.\"
  • Nasledujúcu vetu preložte správne do minulého konjuktívu: \"Je škoda, že ste to nevedeli.\"
  • V ktorom prípade je sloveso POTERE vyčasované správne v minulom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso DOVERE vyčasované správne v minulom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso VESTIRSI vyčasované správne v minulom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso PETTINARSI vyčasované správne v minulom konjuktíve?