• Congiuntivo del passato sa používa na .... .
  • V akom čase je v minulom konjuktíve hlavná veta?
  • Ako sa tvorí minulý konjuktív?
  • V ktorom prípade je sloveso ESSERE vyčasované správne v minulom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso AVERE vyčasované správne v minulom konjuktíve?
  • Nasledujúcu vetu preložte správne v minulom konjuktíve: \"Dúfam, že nemal horúčku.\"
  • Nasledujúcu vetu preložte správne do minulého konjuktívu: \"Je možné, že oni meškali.\"
  • Nasledujúcu vetu preložte správne do minulého konjuktívu: \"Som spokojná, že si sa vyspal tak dobre.\"
  • V ktorom prípade je sloveso DIMAGRIRE vyčasované správne v minulom konjuktíve?
  • V ktorom prípade je sloveso VENDERE vyčasované správne v minulom konjuktíve?