• Azione contemporanea vyjadruje:
  • Azione anteriore vyjadruje:
  • Azione posteriore vyjadruje:
  • Ak sa dej vedľajšej vety odohral časovo skôr ako dej vety hlavnej ide o:
  • Ak sa dej vedľajšej vety odohrá následne po deji vety hlavnej ide o:
  • Ak sa dej vedľajšej vety odohráva súčasne s dejom hlavnej vety ide o:
  • Preložte správne nasledujúcu vetu: \"Zdá sa mi, že máš horúčku.\"
  • Preložte správne nasledujúcu vetu: \"Predpokladám, že sa voláš Marek.\"
  • Preložte správne nasledujúcu vetu: \"Myslím si, že budeš mať vážne problémy.\"
  • Preložte správne nasledujúcu vetu: \"Myslím si, že si mal vážne problémy.\"