• Ktorý z nasledujúcich časov nepatrí medzi hlavné časy?
  • Čo vyjadruje AZIONE CONTEMPORANEA?
  • Čo vyjadruje AZIONE POSTERIORE?
  • Čo vyjadruje AZIONE ANTERIORE?
  • Čo vyjadruje nasledujúca veta \"Vedo che il pavimeto ? pulito.\"?
  • Čo vyjadruje nasledujúca veta \"So che ieri in montagna ? nevicato tutto il giorno.\"?
  • Čo vyjadruje nasledujúca veta \"Penso che il tempo migliorer?.\"?
  • Čo vyjadruje nasledujúca veta \"So che il tempo era brutto.\"?
  • Čo vyjadruje nasledujúca veta \"Penso che il tempo migliorerebbe.\"?
  • Ak sa dej vedľajšej vety odohral časovo skôr ako dej hlavnej vety, tak ide o: