• blood .....................
  • .................... crossing
  • heart ...................
  • contact ...................
  • .................... wheel
  • ............... fever
  • food .......................
  • výtlačok = .....................
  • dôležitý objav = .........................
  • rozpadnutie = .......................