• Ako sa označuje človek, ktorý netypickým správaním sa uvádza okolie do rozpakov?
  • Ako sa vo francúzštine nazýva „osudová“ žena, ktorá si dokáže podmaniť mužov?
  • Ako sa pomocou francúzskej predložky a člena určitého vyjadrí význam „na spôsob“, napr. hovädzie „na spôsob“ bažanta?
  • Ako si po francúzsky vzdychneme „Taký je život!“?
  • Ako po francúzsky zvoláme: „(Môj) bože!“?
  • Slovenskej podobe „Za všetkým hľadaj ženu!“ prináleží francúzske:
  • Prípitok po francúzsky, naše „Na zdravie“:
  • Ktorým francúzskym výrazom označíme predovšetkým v umeleckej oblasti „prvé vystúpenie“ alebo „prvé uverejnené dielo“:
  • Ktorým francúzskym výrazom označíme úradnú správu alebo vestník?
  • Ktoré francúzske slovné spojenie má význam „mimochodom“?