• Ktorý z týchto softvérov je platený?
  • Čo je to Cloud Computing?
  • Ktorá aplikácia od Google nám umožňuje využívať Cloud Computing?
  • Čo nemôžeme pomocou Google doc vytvoriť?
  • Pomocou Google doc môžeme vytvoriť?
  • S čím pracuje Google doc?
  • Môžeme pomocou Google doc editovať súbor/y?
  • Môžeme do dokumentu vkladať objekty (napríklad obrázky)?
  • Môžeme pomocou programu Google doc vytvárať tabuľky?
  • Dokážeme v takto vytvorenej tabuľke previesť výpočet?