• Čo využíva Cloud Computing?
  • Odkiaľ majú užívatelia Cloud Computingu prístup ku svojim údajom?
  • Čo nie je charakteristické pre Cloud Computing?
  • Čo znamená aktualizovateľnosť?
  • Ktorý druh služieb Cloud Computing neposkytuje?
  • Čo je charakteristické pre súkromný Cloud?
  • Kto môže využívať komunitný cloud?
  • Čo nie je distribučným modelom cloudu?
  • Čo nie je druhom distribučnej služby?
  • Aké nevýhody má cloud computing?