• Medzi riziká vzniku anginy pectoris nepatrí
  • Angina pectoris
  • Najčastejšou príčinou úmrtí z uvedených možností je
  • Ateroskleróza je
  • Základnou príčinou vzniku infarktu srdcového svalu je
  • Viac ako 10 min tlaková, zvieravá bolesť za hrudnou kosťou s najväčšou pravdepodobnosťou znamená
  • Centrálna mozgová príhoda sa prejaví
  • Náhla silná a krutá bolesť hlavy, poklesnutý ústny kútik, stuhnutá šija, nezrozumiteľná reč sú príznaky
  • Pre stav po CMP je rozhodujúce podať liečbu
  • Okamžitou smrťou môže skončiť pľúcna embólia