• Čo vyjadruje citoslovce ...ehm!
  • Čo vyjadruje citoslovce ...puh!
  • Čo vyjadruje citoslovce ...mah!
  • Čo vyjadruje citoslovce ...peccato!
  • Čo vyjadruje citoslovce: Dagli!
  • Čo vyjadruje citoslovce ...come no!
  • Čo vyjadruje citoslovce ...coraggio!
  • Veta Attenti al cane! znamená po taliansky:
  • Veta Beata lei! po taliansky značí:
  • Veta Buoni bambini! znamená po taliansky: