• Medzi citoslovcia patrí slovo:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Citoslovce sa nachádza vo vete:
  • Citoslovcia:
  • Citoslovcami:
  • Medzi citoslovcia, ktorými napodobňujeme prírodné zvuky, nepatrí slovo:
  • Medzi citoslovcia, ktorými vyjadrujeme svoje pocity, nepatrí slovo:
  • Citoslovcia patria medzi:
  • O pravopise citosloviec platí, že:
  • Ktorá veta je napísaná správne?