• V ktorej z možností je uvedené citoslovce?
  • V ktorej z možností je uvedené citoslovce?
  • V ktorej z možností je uvedené citoslovce?
  • V ktorej z možností je uvedené citoslovce?
  • V ktorej z možností je uvedené citoslovce?
  • V ktorej z možností sú uvedené len citoslovcia?
  • V ktorej z možností sú uvedené len citoslovcia?
  • V ktorej z možností sú uvedené len citoslovcia?
  • V ktorej z možností sú uvedené len citoslovcia?
  • V ktorej z možností sú uvedené len citoslovcia?