• Číslovka sa nachádza v slovnom spojení:
  • Radová číslovka sa nachádza vo vete:
  • Neurčitá číslovka sa nachádza v slovnom spojení:
  • Na radové číslovky sa pýtame otázkou:
  • Číslovka JEDEN bude mať v G množného čísla tvar:
  • Medzi určité číslovky nepatrí slovo:
  • Ktorá z dvojích k sebe nepatrí?
  • Medzi číslovky nepatrí slovo:
  • Ktoré zo slovných spojení je napísané nesprávne?
  • Základná neurčitá číslovka sa nachádza v slovnom spojení: