• V ktorej vete sa nachádza sloveso v činnom rode?
  • V ktorej vete sa nachádza sloveso v trpnom rode?
  • V ktorej z možností nie je uvedené sloveso v činnom rode?
  • Medzi literárne druhy nepatrí:
  • Najstarší dramatický žáner je:
  • Autor divadelnej hry sa nazýva:
  • O výbere diela do repertoára divadla rozhoduje:
  • Predmety na javisku, ktoré herci používajú počas predstavenia, nazývame:
  • Ktorý druh bábok v bábkovom divadle neexistuje?
  • Peniaze na výrobu filmu zabezpečuje: