• V ktorej z možností sa nachádza tvar činného príčastia?
  • V ktorej z možností sa nachádza tvar činného príčastia?
  • V ktorej z možností sa nachádza tvar činného príčastia?
  • V ktorej z možností sa nachádza tvar trpného príčastia?
  • V ktorej z možností sa nachádza tvar trpného príčastia?
  • V ktorej z možností sa nachádza epiteton?
  • V ktorej z možností sa nachádza epiteton?
  • V ktorej z možností sa nachádza personifikácia?
  • V ktorej z možností sa nachádza personifikácia?
  • V ktorej z možností sa nachádza personifikácia?