• Homolytický zánik väzby spôsobujú
  • Heterolytický zánik väzby spôsobujú
  • Pri homolytickom zániku väzby vznikajú
  • Pri heterolytickom zániku väzby vznikajú
  • Uveďte názov: radikálu CH3∙
  • Radikály sú zvyšky zlúčeniny s
  • Katión je
  • Anión je
  • Uveďte nukleofilné činidlo
  • Uveďte elektrofilné činidlo