• Uveďte chemickú značku chemického prvku cín
  • Uveďte názov chemickej zlúčeniny SnH4
  • Uveďte chemický vzorec zlúčeniny chlorid cínatý
  • Uveďte chemický vzorec zlúčeniny oxid cínatý
  • Uveďte chemický vzorec zlúčeniny oxid ciničitý
  • Uveďte chemický vzorec zlúčeniny hydroxid cínatý
  • Uveďte chemický vzorec zlúčeniny sulfid cínatý
  • Uveďte chemický vzorec zlúčeniny sulfid ciničitý
  • Dokončite chemickú reakciu: Sn + 2 S →
  • Uveďte nesprávne tvrdenie: SnH4